Стъклопластичните C–Профилите се изпозват найчесто в химичната индустрия. Поради тяхната голяма устоичивост на корозия могат да се използват в много други насоки.

 

Material Properties

Dimension Tolerances

Pultrusion

Удебелените размери имаме по принцип в наличност, нo могат да бъдат произведени и в малки количества.

a (mm) b (mm) c (mm) d (mm)
25 15 11 3
40 20 10 5
43 43 22 4
45 20 15 4
45 20 15 5
46 32 12 5
114 67 75 8
360 150 260 6