GRP-Хут Профили се прилагат най-често в електроиндустрията. Те са много подходящи като изолатор между две електронни части.

 

Material Properties

Dimension Tolerances

Pultrusion

a (mm) b (mm) c (mm) d (mm)
24,5 14,7 14 2,5
24,5 14,7 18 2,5
24,5 14,7 24 2,5
82 75 35 5
90 40 40 3,5
120 58 60 3,5