Стъклопластичните L–профили намират почти в всяка конструкция своето място. С гъвкавите си размери могат лесно да се интигрират. Най-често се изпозват в стълбища, причиствателни съоражения, подконструкций за решетки от GRP и платформи.

 

Material Properties

Dimension Tolerances

Pultrusion

Удебелените размери имаме по принцип в наличност, нo могат да бъдат произведени и в малки количества.

a (mm) b (mm) c (mm)
10  10 2,5
15 15 2,5
20 20 3
25 15 4
25 25 3 (R = 0,5)
25 25 3 (R = 4)
30 20 4
30 25 8
30 30 3
30 30 5
30 30 6
34 29,5 4
35 35 5
40 20 2
40 20 4
40 40 3
40 40 4
40 40 5
40 40 8
43 35 5
50 20 3
50 35 3
50 50 3
50 50 5
50 50 6
55 55 5
60 40 6
60 60 3
60 60 6
63 25 3
75 75 6
75 75 8
80 33 5
80 45 6
80 80 8
90 90 3 (R = 37)
95 25 2 (R = 10)
100 50 8
100 65 10
100 80 8
100 100 5
100 100 6
100 100 8
100 100 10
150 150 12
250 30 3