Z-Профилите се използват често за електроразпределителни устройства. Също така в различни причиствателни станций.

 

Material Properties

Dimension Tolerances

Pultrusion

Удебелените размери имаме по принцип в наличност, нo могат да бъдат произведени и в малки количества.

a (mm)   b (mm)   c (mm)   d (mm)
24   20   10   4
25   41   25   5
30   40   30   5
40   40   20   5
40   230   40   3