Acest tabel este numai pentru referinta. Aceasta se refera la o rasina bine-vindecat fara a fi situata pe suprafate de fibre de sticla. În masura în care anumite concentrari sunt mentionate, se refera la solutii în apa.


Chimicale   ISO Acetat de vinil
D 411
      20° C 50° C 20° C 50° C
AgNO3 Azotat de argint   + o + +
AlCl3 Clorura de aluminiu   + + + +
Al(NO3)3 Azotat de aluminiu   + + + +
Al2(SO4)3 Sulfat de aluminiu   + + + +
BaCl2 Clorura de bariu   + + + +
BaCO3 Carbonat de bariu   + - + +
Ba(OH)2 Bariu hydroxide   + - + +
Ba(NO3)2 Sulfat de bariu   + + + +
BaS Azotatul de bari   + o + +
BaSO4 Sulfat de bariu   + + + +
CaCl2 Clorură de calciu   + + + +
Ca(ClO)2, 15% Hipoclorit de calciu   + - + +
Ca(OH)2, 20% Calcium   + o + +
Ca(NO3)2 Azotat de calciu   + + + +
CCl4, 100% Tetraclorură de carbon   + - + +
CH3-COOH, 5% Acid acetic   + + + +
CH3-COOH, 50% Acid acetic   + o + +
CH3-COOH, 75% Acid acetic   o - + +
C4H8O MEK, 100% Metil etil cetonă   - - - -
CHOOH, 10% Acid formic   + - + +
C2H5OH, 10% Etanol   + + + +
CH3OH, 100% Metanol   + - + o
CO2 Dioxid de carbon   + + + +
CuCl, CuCl2 Cupru (I, II) clorură   + + + +
CuSO4 Cupru (II) sulfat   + + + +
CS2, 100% Carbon disulfid   - - - -
FeCl2 Fier (II) de clorură   + + + +
Fe(NO3)3 Fier (III) de nitrat   + + + +
FeSO4 Fier (II) sulfat   + + + +
HBr, 10% Hydrobromic   + o + +
HCN, 10% Cianură de hidrogen   + o + +
HCl, 5% Clorhidric   + + + +
HCl 20% Clorhidric   + + + +
H2CrO4, 5% Acid cromic   + o + +
H2CrO4, 10% Acid cromic   + - + +
HNO3, 5% Acid azotic   + o + +
H2O2, 3% Peroxid de hidrogen   + o + +
H2O+Cl2 Apa   + o + +
H3PO4, 10% Fosforic   + + + +
H2SO4, 10% Acid sulfuric   + + + +
H2SO4, 30% Acid sulfuric   + o + +
KCl Clorura de potasiu   + + + +
KOH, 5% Clorura de potasiu   + - + +
KOH, 10% Clorura de potasiu   o - + +
KOH, 25% Clorura de potasiu   o - + +
KOH, 50% Clorura de potasiu   - - + +
K2CO3, 10% Clorura de potasiu   + - + +
KNO3 Azotat de potasiu   + + + +
KMnO4 Permanganatde potasiu
permanganate
  o - + +
K2SO4 Sulfat de potasiu   + + + +
MgCl2 Clorură de magneziu   + + + +
MgCO3 Carbonat de magneziu   + + + +
Mg(NO3)2 Nitrat de magneziu   + + + +
MgSO4 magneziu sulfat   + + + +
NaBr Sodiu bromide   + + + +
NaCl Clorură de sodiu   + + + +
NaCN Clorură de sodiu   + + + +
Na2CO3, 10% Sodiu arbonate   + - + +
NaHCO3, 10% Bicarbonat de sodiu   + + + +
NaHSO3 Sodiu bisulfite   + + + +
NaNO3 Nitrat de sodiu   + + + +
NaNO2 Naitrat de sodiu   + + + +
NaOH, 5% Sodiu   + - + +
NaOH, 10% Sodium hydroxide   o - + +
NaOH, 25% Sodium hydroxide   o - + +
NaOCl, 20% Hipoclorit de sodiu   + o + +
Na2SO4 Sulfat de sodiu   + + + +
Na2SO3 Sodiu   + + + +
Na2S2O3 Tiosulfat de sodiu   + + + +
NH3, 1% Amoniac   + - + +
NH4Br Bromură de amoniu   + + + +
NH4Cl Clorură de amoniu   + + + +
NH4F Fluorură de amoniu   + + + +
(NH4)2CO3 Carbonat de amoniu   + - + +
NH4NO3 Nitrat de amoniu   + + + +
(NH4)3PO4 Fosfat de amoniu   + + + +
(NH4)2SO4 Ammoniumsulfat   + + + +
NiCl2 Nichel (II) de clorură   + + + +
Ni(NO3)2 Azotat de nichel   + + + +
NiSO4 Nickel(II) sulfat   + + + +
ZnCl2 Clorură de zinc   + + + +
ZnSO4 Zinc sulfate   + + + +

Legenda

 + Buna rezistenta la temperaturi enumerate.
 o În unele cazuri, o alegere diferita de rasina este necesara.
 
 - Rasina este atacata sau distrusa si este, prin urmare, inadecvat.